Om Feng Shui

Feng shui – vad är det?

Feng shui är en urgammal kinesisk filosofi som handlar om hur allt levande påverkas av naturen. Feng shui bygger framför allt på läran om livskraften Qi och de fem elementen trä, eld, jord, metall och vatten. Uttrycket Feng shui betyder vind och vatten, vilket symboliserar det som finns mellan himlen och jorden, alltså vi människor och det som lever omkring oss. Riktig Feng Shui är en mycket komplicerad filosofi som påverkar alla aspekter av livet för den som är insatt och i Kina tas den på mycket stort allvar. En något förenklad variant av Feng Shui spreds till västvärlden under åttiotalet, först av europeiska affärsmän som tog inspiration från hur asiatiska kollegor tänkte kring kontorsinredning och hur en genomtänkt kontorsmiljö kunde skapa framgång. Därför har Feng Shui i väst framför allt kommit att handla om inredning, trots att den aspekten endast är en del av den ursprungliga Feng Shui-filosofin.

Bygger på erfarenhet

Idag är Feng Shui i väst en mångmiljonindustri och många lever på att ge kurser och inreda människors hem enligt Feng Shui-läran. I mångt och mycket handlar det om att möblera sitt hem och färgsätta det på ett sätt som gör att det skapas balans mellan de olika elementen, och kring detta finns många regler. När man närmar sig Feng Shui som filosofi kan det kanske vara bra att ta delar av det med en nypa salt; det finns egentligen inte några vetenskapliga belägg för att de energier och krafter som det talas om skulle existera på riktigt. Däremot är tankarna bakom feng shui resultatet av tusenårigt filosoferande kring tingen och hur de förhåller sig till varandra. Vad gäller färger och former och hur de påverkar oss finner många människor att mycket av idéerna stämmer och att de mår bättre i sina hem. Så med lite distans finns det definitivt en hel del inspiration att hämta, och det är ju alltid roligt att få nya infallsvinklar på saker och ting.

Qi – grundstenen i Feng shui

Qi, eller chi, översätts kanske bäst som ”livskraft” eller ”livsenergi”. I kinesisk filosofi finns många olika typer av qi, till exempel luft-qi och jord-qi. Qi är enligt det kinesiska synsättet en kraft som flödar genom naturen och allt levande, och inom feng shui handlar det om att skapa så goda förutsättningar som möjligt för denna kraft att komma in och flöda fritt. Det gör man genom att skapa balans mellan de olika elementen och att röja hinder som står i vägen för energin.

De fem elementen

De fem elementen vatten, eld, trä, jord och metall symboliserar olika områden av livet och även av ditt hem. Inom Feng shui talar man om områden i hemmet där dessa element är olika starka. Med Feng shui uppnår man balans mellan elementen. Det är väderstrecket som avgör vilket element ett rum tillhör. Till exempel tillhör rum som vetter mot norr elementen vatten och metall, nordöst är eld och jord, och så vidare. Utifrån vilket element rummet tillhör gäller det att använda de färger som elementen är förknippade med, och även vissa typer av accessoarer, som till exempel speglar och andra blanka föremål i vattenelementet.

Yin och Yang

Yin och Yang känner väl de flesta till, och dess symbolik är så klart även den en fråga om motsatsförhållande och kontraster. Dessa kontraster finns överallt i livet enligt Feng Shui; mellan mörkt och ljust, ont och gott, manligt och kvinnligt osv. Inom feng shui ska man alltid sträva efter harmoni mellan det mörka och det ljusa. Översatt till inredningsspråk handlar det till exempel om att accentuera ljusa områden med mörka accessoarer eller kanske en fondvägg, eller att mjuka upp skarpa vinklar med runda former som kuddar och vaser. Det kan kanske låta som självklarheter, men återigen bör man påminna sig om det faktiskt till en stor del är Feng Shui som gjort att vi börjat tänka kring inredning i termer av harmoni och kontraster.

Bagua – de åtta trigrammen

Här kommer vi in på djupt filosofiskt vatten, och vi håller oss kort genom att förenklat förklara Bagua som en serie områden i hemmet som är förknippade med olika livsområden som karriär, kärlek, hälsa eller rikedom. Åtta så kallade trigram är symbolerna inom kinesisk filosofi. Ordet trigram betyder ungefär tre tecken, och de åtta kinesiska Bagua-symbolerna består helt enkelt av tre hela eller delade streck i olika kombinationer. Hela streck står för Yin och halva för Yang.

När feng shui-konsulten vill skapa en överblick över ditt hem lägger hon eller han en karta av Bagua över en skiss av ditt hem. Genom att göra detta ser inredaren vilket rum som är kopplat till vilket livsområde. Kanske visar det sig att sovrummet egentligen ligger på fel plats och att det borde ligga i det område av bostaden där vila och kärlek är starkast.

Hur man tänker kring färger inom Feng Shui

Färger är viktiga i Feng shui. Varje färg har en plats i ett element, och elementen symboliseras alla av en speciell färg. Varje färg har också olika egenskaper. Rosa till exempel symboliserar läkande och trygghet medan blå står för lugn och avkoppling. Röd är en mycket viktig färg i Kina överhuvudtaget. Den symboliserar tur och lycka och särskilt inom feng shui innebär den också rikedom, tur och lyx. Gemensamt för alla färger är dock att de bör kombineras på olika sätt, och ingen färg får ta över och användas mer än de andra. Harmoni är återigen det övergripande tänket.

Lag eller inspiration?

Det är roligt att läsa om feng shui och alla regler och tankar kring jämvikt och harmoni i hemmet, som ju faktiskt är resultatet av tusentals år av tänkande och experimenterande. Men dock är det väl som med allt möjligt här i livet, att man gör bäst i att plocka russinen ur kakan och inte gå för långt i sin iver att skapa lycka och framgång genom heminredning och känna att hela livet står och väger med hur soffan i vardagsrummet står eller vilken färg man har på väggen i barnens rum. Med rätt inställning finns dock mycket att lära sig av feng shui, så sätt igång och se om du kan få lite livskraft att flöda genom rummen!